Sporing via lys-loggere

Flemming Merkel, juni 2015

Lys-logger metode. I en lyslogger beregnes position ud fra oplysninger om solopgang og solnedgang, som varierer med breddegrad. Middag ligger midt imellem solopgang og solnedgang og angiver lægdegraden. (MinuteEarth: http://www.youtube.com/user/minuteearth)

Lysloggere udnytter dagslysets mønster til at bestemme en position. Dagslængden på en bestemt dato er unik for en given breddegrad (med undtagelse af forårs- og efterårsjævndøgn, hvor dagslængden er den samme på alle breddegrader) og tidspunktet for middag og midnat er unikt i forhold til længdegraden. Kender man derfor datoen, dagslængden og tidspunktet for middag, kan det omregnes til en position.

Lysloggere består af en lille lysmåler og en chip med et ur. Lysloggeren gemmer en lysmåling hvert andet minut sammen med tidspunktet for målingen. Det betyder at man for hver dag i året kan lave en døgnkurve over lysintensteten og på den måde kan man bestemme solopgang og solnedgang og dermed dagslængde (=breddegrad), samt middag og midnat (=længdegrad). Det kræver dog at man forudgående har kalibreret hvilken lysintensitet der svarer til solopgang og solnedgang. Det gøres normalt ved at kigge på værdierne fra en periode, hvor man ved hvor loggeren er – f.eks. da den blev sat ud (typisk på en fugl) eller genfanget.

Lyslogger på havterne. (Carsten Egevang/ARC-PIC.COM)

Den helt store fordel ved lysloggere, er deres lave vægt (ned til ca. et halvt gram), deres forholdsvis lave pris og lave strømforbrug. Sidstnævnte gør at man kan følge dyrets bevægelser over et helt år eller mere. I Grønland er der et eksempel på at en ride er blevet fulgt gennem 5 år med en og samme lyslogger. Den store ulempe er at dyret skal genfanges for at få fingre i data. En anden ulempe er usikkerheden på positionerne er temmelig høj – omkring et par hundrede km på breddegraden og lidt mindre på længdegraden – og lysloggerne er derfor mest velegnet til dyr der bevæger sig over store afstande. Af samme grund benyttes de mest til fugle, men i noget omfang også til fisk.

Aarhus Universitet Grønlands Naturinstitut Grønlands Regering Arctic Research Centre