Rensdyrsporing i Vestgrønland

Christine Cuyler, juni 2015

Mærkning af rensdyr. Jagtbetjent fra Sisimiut Hans Mølgaard sætter satellithalsbånd på et rensdyr. Bemærk at koen har bind for øjnene, som har en beroligende effekt. (Christine Cuyler)

Rensdyrene i Vestgrønland tilhører underarten Rangifer tarandus groenlandicus, som også findes på den canadiske tundra. Rensdyrenes bevægelser i Akia-Maniitssoq regionen blev første gang undersøgt 1997-1999, hvor 8 køer blev indfanget på Akia-Nordlandet. Dyrenes positioner blev fastlagt på basis af en såkaldt doppler-effekt, som giver en relativt stor usikkerhed på positionerne. I 2008-2010 fik 40 køer monteret GPS satellithalsbånd, som gav meget mere nøjagtige positioner end det var muligt ved undersøgelsen i 1990’erne. GPS-senderne blev sat på dyr spredt over hele Akia-Maniitsoq området og gav derfor ny viden om hele bestandens bevægelser.

De to undersøgelser har understøttet hinanden og har resulteret i ny viden om dyrenes vandringer og om de faktorer, der er vigtige for dyrenes valg af græsningsarealer. Samtlige køer vandrede mellem sæsonbetingede arealer, som primært adskilte sig med hensyn til højde over havet. De enkelte køer udnyttede kun en lille del det af det totale areal som var tilgængeligt. Denne adfærd antyder at bestanden er opdelt i sub-populationer, og viser hvor vigtigt det er at lave sporingsstudier. Endvidere udviste Akia-Maniitsoq køerne meget individuelle vandringsmønstre, og der var ingen tendens til udprægede flokdannelser. I modsætning til mange rener i andre arktiske lande, var kælvningsområderne for Akia-Maniitsoq køerne ikke begrænset til særlige områder. I kælvningsperioden var køerne spredt over hele Akia-Maniitsoq regionen, dog altid på højtliggende lokaliteter. Om foråret begyndte køernes vandringer til de forskellige kælvningsområder i anden eller tredje uge i april, og de fleste køer var meget trofaste overfor deres kælvningspladser og vintergræsningsområder. I modsætning til de kendte lange vandringer hos de nordamerikanske tundra rensdyr er vandringerne hos Akia-Maniitsoq rener på en betydelig mindre skala og minder mere om den adfærd der ses hos de skandinaviske fjeld-rensdyr.

Rensdyr i bevægelse. Et rensdyr med farvet satellithalsbånd vandrer væk. (Christine Cuyler)

Forsker med rensdyr. Forsker Christine Cuyler er I færd med at sætte en ko fri, efter montering af halsbånd. (Christine Cuyler)

Tekst og fotos: Christine Cuyler. Projektfinansiering: Grønlands Naturinstitut.

Aarhus Universitet Grønlands Naturinstitut Grønlands Regering Arctic Research Centre